Informacije wo puću

Puć wjedźe po slědach Ćišinskeho z Kukowa přez Lipjo, Kanecy a Wotrow do Pančic.

  lochko

  ca. 6,5 km

  55 m

  ca. 1:30 h (ryzy puć)

  chódniki, pólne pućiki, 850 m asfaltowa dróha (lědma wobjězdźena)

znamješko: cil   GPS-daty stacijow

download   Jeli chceće, móžeće sej tu kartu sćahnyć a wućišćeć.