Zascannować a dožiwić

Scannen und erleben  deutsche Version

Šćežka Ćišinskeho – Waša móžnosć, basnika-duchowneho na zabawne wašnje zeznać. Podajće so ze swojim smartfonom na pućowanje! Na dźesać stacijach namakaće taflički. Wotpisajće sej z nich link internetoweje strony abo zascannujće QR-kode.

Wuzwolće sej jedyn ze štyrjoch poskitkow: Tři serbskorěčne su spřihotowane za dźěći zakładneje šule, za młodostnych wyšeje šule / gymnazija a za dorosćenych. Štwórty poskitk je němskorěčny.

Na stacijach słyšiće informatiwny tekst abo fiktiwny interview z Jakubom Bartom-Ćišinskim. Nimo toho podawaja so basnje, historiske fota, přidatne doporučenja a wopisowanje puća k přichodnej staciji. Za šulerjow poskićeja so přidatnje prašenja / kwisy a namjety za hry.