Jakub Bart-Ćišinski

Młode lěta


Jakub Bart narodźi so 1856 w Kukowje, hdźež chodźeše pozdźišo šěsć lět do wjesneje šule. Po dalšimaj šulskimaj lětomaj w Budyšinje poda so 1871 do Prahi. Tam wuknješe wjacore lěta na gymnaziju. Přizamkny so studij katolskeje teologije, kotryž 1881 zakónči. Praske lěta jeho formowachu: Wukubła so na duchowneho, sta so basnik, dramatikar a publicist.

Duchowny Bart


Po měšniskej swjećiznje 1883, primica wotmě so w klóšterskej cyrkwi ródneje wsy, bě dohromady štyri lěta kapłan w Ralbicach a Radworju. Wottam přesadźowachu jeho na wjacore městna zwonka Serbow, hdźež wosta stajnje pomocny duchowny. Znaty bě jako prědar, kotryž zasadźowaše so za prawa (tež wukrajnych) dźěłaćerjow. 1903 poda so Ćišinski po mnohich wušparanjach z cyrkwinskej wyšnosću krótko do swojich 47. narodnin dočasa na wuměnk do Łužicy.

Wuměłc Ćišinski


W młodych lětach pospyta so Jakub Bart z romanom »Narodowc a wotrodźenc« a napisa prěnju originalnu serbsku dramu »Na hrodźišću«. Wosebity wuznam zdoby sej jako basnik. Jako tajki podpisa 1883 prěni króć z pseudonymom Ćišinski. W běhu žiwjenja spisa wjace hač 800 basnjow a docpě wobdźiwajomny niwow. Jeho twórby pak so lědma do swětowych rěčow přełožowachu. Tak wosta w Němskej a zapadnej Europje njeznaty, mjeztym zo zdoby sej w słowjanskich krajach wysoke připóznaće.

Jakub Bart-Ćišinski zemrě 1909 w starobje 53 lět w Pančicach.