To trjebaće

  • smartfone abo tablet z mobilnym internetom (aku napjelnić!)
  • instalowany scanner za QR-kode (dźe tež bjez njeho)

Scanner za QR-kode dóstanjeće tam, hdźež tež hewak appy za swoje šmóratko instalujeće, na př. pola Google Play, w App Storje atd. Tam namakaće dosć darmotnych poskitkow, jeli pytaće za hesłom QR.

Dokelž poskićuje so na kóždej staciji słuchanski tekst z informacijemi, drje je wosebje za skupiny zmysłapołne, sej mały (bluetoothowy) wótřerěčak sobuwzać.


Chceće so ze skupinu šulerjow abo dorosćenych …

… na puć podać? Wobhladajće sej naše doporučenja za wučerjow a nawodow skupin.